/
  • Algemene Voorwaarden

   Algemene Voorwaarden met betrekking op het reserveren van een van de diensten van Bodyon,
   gevestigd te Helmond aan de 2e Haagstraat 40.

   1. Offerte
   Een offerte is geldig tot 1 week na offertedatum, tót definitieve reservering staat de datum nog open voor andere aanvragen.

   2. Reservering
   a. Voor persoonlijke reserveringen buiten de piekperiode zoals Halloween, Sinterklaas, Carnaval, geldt dat de reservering pas definitief is wanneer u heeft betaald. Indien 1 kalenderweek voorafgaand aan de betreffende afspraak nog niet betaald is, behoudt Bodyon zich het recht voor om deze plaats anders op te vullen.

   b. Voor zakelijke reserveringen (bijvoorbeeld boekingen op locatie) geldt, dat wanneer u definitief (schriftelijk) heeft gereserveerd, en Bodyon deze (schriftelijk) heeft bevestigd, de opdracht bindend is. Bodyon neemt op betreffende afgesproken datum/tijd geen andere klanten/opdrachten aan.

   3. Annuleringsvoorwaarden
   Indien u zonder tijdige afmelding van uw persoonlijke reservering (2a) - dat wil zeggen minder dan een kalenderweek voorafgaand aan de datum - niet aanwezig bent op de geboekte datum/tijd, vindt geen resitutie plaats.

   In het geval van een geboekt evenement op locatie (2b), geldt de mogelijkheid tot annulering tot 1 kalenderweek voor de opdracht. Bij een annulering bìnnen deze kalenderweek zal Bodyon 15 % doorberekenen (met een minimumbedrag van € 50,00  excl. BTW).

   Annulering van opdrachten, zowel persoonlijk als zakelijk, binnen de piekperiode zoals Halloween, Sinterklaas, Carnaval is mogelijk tot 20 kalenderdagen voor de opdracht. Bij annulering binnen deze 20 kalenderdagen in deze periodes wordt het volledige bedrag gefactureerd.

   Bodyon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het aantal kinderen dat op uw evenement aanwezig is. De geboekte uren blijven gelden, zelfs indien de opkomst niet naar wens is.

   Annulering van workshops geeft geen recht op restitutie. Overdracht van je plaats is wel mogelijk: als je zelf een andere deelnemer regelt kun je je plaats doorgeven.

   4. Aansprakelijkheid
   Bodyon kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het uitvallen van workshop/cursus/opdrachten door overmacht. Bodyon zal ten allen tijde alles proberen wat in haar macht ligt om vervanging te organiseren wanneer door overmacht niet de besproken persoon de workshop/cursus/opdracht kan vervullen.

   Bodyon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade die voortkomt uit het volgen van een workshop/cursus/kinderfeestje.

   Deelname aan alle activiteiten van Bodyon is geheel voor eigen risico.

   Bodyon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of letsel, opgelopen in de werkruimte van Bodyon.

   Bodyon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of ongevallen tijdens een opdracht.

   Alle producten zijn volgens de Europese wetgeving goedgekeurd, en streng gecontroleerd. ndien er toch een allergische reactie volgt, kan Bodyon hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

   Bodyon kan deelnemer/opdrachtgever aansprakelijk stellen wanneer deze schade veroorzaakt aan eigendom van Bodyon, zowel binnen als buiten de werkruimte.

   5. Fotografen auteursrecht
   Foto’s gemaakt tijdens workshops mogen gebruikt worden voor eigen gebruik en portfolio. Ze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bodyon op welke wijze dan ook commercieel gebruikt worden. Zonder tegenbericht heeft Bodyon het recht om foto’s, gemaakt in het atelier te gebruiken voor eigen doeleinden zoals bijvoorbeeld plaatsing op de website.

   6. Eten en drinken
   Het is niet toegestaan om in ons atelier gebruik te maken van zelf meegenomen eten en drinken tenzij in overleg daar toestemming voor is gegeven. Helaas kunnen wij geen rekening houden met dieetvoorschriften. In dat geval is het in overleg mogelijk om zelf zorg te dragen voor eten en drinken voor de betreffende persoon/personen.

   7. Evenement
   Bodyon zal aanwezig zijn met alle benodigde schminkmaterialen en spiegel(s). Desgewenst is er de mogelijkheid tot het meebrengen van een tent en eigen tafels en stoelen, prijzen hiervan zijn op aanvraag beschikbaar.

   De organisatie dient in volgende dingen te voorzien:
   - parkeergelegenheid dicht bij de stand (eventuele parkeerkosten worden doorberekend)
   - een overdekte en tegen wind beschermde standplaats
   - een goed verlichte standplaats
   - 1 tafel (Minimum lengte 120 cm, hoogte 74 cm) en 2 stoelen per grimeur (altijd in overleg).
   - een watertoevoer in de buurt
   - drinken voor de grimeurs
   - bij opdrachten die lunch en/of dinertijd overschrijden: eten voor de grimeurs.
   - voor airbrush, special fx  -en bodypaintopdrachten: elektriciteit

   Buiten werken - Temperatuur
   De minimum buitentemperatuur om in een onverwarmde outdoor-stand (wel overdekt en beschermd tegen weersinvloeden) te werken is 18°C.

   Een standplaats op nat/vochtig gras is geen geschikte ondergrond, dit verandert onmiddellijk in een modderpoel door aanloop van kinderen en is onwerkbaar/onveilig.

   Indien bij aankomst geen geschikte standplaats, conform onze algemene voorwaarden voorzien is, behoudt Bodyon zich het recht voor om de opdracht te weigeren met behoud van 100% uurloon.

   Het is mogelijk ons ter plaatse te vragen langer te werken (indien we geen aansluitende opdrachten hebben), in dit geval wordt de reguliere uurprijs verder doorberekend.

   In geen geval kan de stand van Bodyon aangezien worden als een kinderopvangcentrum, Bodyon kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de wachtende kinderen.

   Indien u meerdere grimeurs op een evenement wenst te boeken, kunnen wij deze voor u voorzien. Professionele grimeurs zijn opgeleid rond het correcte en hygiënische gebruik en verzorging van hun producten en hulpmiddelen, en zijn daar ook voor verzekerd.

   Het vragen om samen te werken met onopgeleide vrijwillige schminkers wordt niet geaccepteerd, en is een te groot risico voor ons bedrijf.

   In géén geval zullen de producten of werkmaterialen van Bodyon uitgeleend worden aan derden.

   Indien de grimeurs bij aankomst moeten wachten op opbouw van stand, of andere vertragingen buiten onze wil of macht, blijven de geboekte uren gelden en wordt u gefactureerd voor wachtende grimeurs.

   8
   . Facturering
   De betaling gebeurt via overschrijving op rekeningnummer IBAN: NL23 ABNA 0407 4246 87 ten name van Bodyon te Helmond
   Tenzij anders afgesproken, dient de volledige betaling ons te bereiken vóór aanvang van de opdracht.  Indien dit niet mogelijk is, gebeurt de betaling cash op de dag zelf.

   9. Algemeen
   Door u aan te melden voor een activiteit bij Bodyon, verklaart u akkoord te gaan met de voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om informatie tussentijds te wijzigen.