/
  • Bodyon, gevestigd aan de 2e Haagstraat 40 te Helmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

   Contactgegevens:
   http://www.bodyon.eu
   info@bodyon.eu
   2e Haagstraat 40
   5707 VK Helmond
   +31-(0)646668391
   KvK: 17216342

   Persoonsgegevens die wij verwerken:

   Bodyon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
   -
   Voor- en achternaam
   -
   Adresgegevens
   -
   Telefoonnummer
   -
   Mobiel nummer
   -
   E-mailadres

   Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
   Bodyon heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bodyon.eu. We zullen deze informatie dan verwijderen.

   Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
   Bodyon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
   Het afhandelen van uw betaling
   -
   Contact met u op te kunnen nemen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
   - Dienstverlening op locatie
   - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

   Geautomatiseerde besluitvorming
   Bodyon neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bodyon) tussen zit.

   Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
   Bodyon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de bovenstaande doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

   Delen van persoonsgegevens met derden
   Bodyon verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit altijd in overleg met uzelf.

   Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
   Bodyon gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

   Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
   U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@bodyon.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Bodyon zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

   Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
   Bodyon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bodyon.eu